Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2021 Auditoria operativa de l'activitat creditícia de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2020 III
2020 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2019 III
2017 Institut Valencià de Finances (sociedades mercantiles, ... Exercici de 2016)
2016 Institut Valencià de Finances, exercici 2015
2015 Institut Valencià de Finances, exercici 2014
2014 Institut Valencià de Finances, exercici 2013
2013 Institut Valencià de Finances, exercici 2012
2012 Institut Valencià de Finances, exercici 2011
2011 Empreses Públiques I d’altres Ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana - Agència Valenciana del Turisme - Circuit del Motor i Promoció Esportiva, Sau - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Ciutat de les Arts i de les Ciències, Sa - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Sau - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat - Entitat Pública de Sanejament d’aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup Ivhsa, Institut Valencià d’habitatge, Sa - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup Vaersa, Valenciana d’aprofitament Energètic de Residus, Sau - Institut Valencià de Finances - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Sau III
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, empreses públiques, exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2010 Empreses públiques i d'altres ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de l'Energia - Agència Valenciana del Turisme - Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat - Entitat de Transport Metropolità de València - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup IVHSA - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.U. - Institut Valencià de Finances - Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promoció de la Comunitat Valenciana, S.A. - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. III
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, empreses públiques exercici 2009
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, empreses públiques exercici 2009
2009 Institut Valencià de Finances, exercici 2008
2008 Institut Valencià de Finances, exercici 2007
2007 Institut Valencià de Finances, exercici 2006
2006 Institut Valencià de Finances, exercici 2005
2005 Institut Valencià de Finances, exercici 2004
2004 Institut Valencià de Finances, exercici 2003
2003 Institut Valencià de Finances, exercici 2002
2002 Institut Valencià de Finances, exercici 2001
2001 Institut Valencià de Finances (IVF), exercici 2000
2000 Institut Valencià de Finances, exercici 1999
1999 Institut Valencià de Finances, exercici 1998
1998 Institut Valencià de Finances, exercici 1997
1997 Institut Valencià de Finances, exercici 1996
1996 Institut Valencià de Finances, exercici 1995
1995 Institut Valencià de Finances, exercici 1994
1994 Institut Valencià de Finances, exercici 1993
1993 Institut Valencià de Finances, exercici 1992