Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2020 Informe sobre l’obligació d’establir un sistema de comptabilitat analítica en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
2019 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València. Exercici 2018
2018 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscaltizació de la Universitat d'Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2017 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016 I
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions (Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016)
2016 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana- Universitat de València- Universitat Politècnica de València- Universitat d'Alacant- Universitat Jaume I- Universitat Miguel Hernández, exercici 2015 I
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (universitats exercici 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions (universitats exercici 2015)
2015 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2014 I
2015 Introducció universitats públiques, exercici 2014
2015 Universitat de València, exercici 2014
2015 Universitat Politècnica de València, exercici 2014
2015 Universitat d'Alacant, exercici 2014
2015 Universitat Jaume I, exercici 2014
2015 Universitat Miguel Hernández, exercici 2014
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (universitats exercici 2014)
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions (universitats exercici 2014)
2015 Informe de Fiscalització de les Universitats Públiques, 2012 realitzat pel Tribunal de Comptes en col.laboració amb aquesta Sindicatura y d'altres OCEX I
2014 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2013 I
2014 Introducció, exercici 2013
2014 Universitat Politècnica de València, exercici 2013
2014 Universitat d'Alacant, exercici 2013
2014 Universitat Jaume I, exercici 2013
2014 Universitat Miguel Hernández, exercici 2013
2014 Universitat de València, exercici 2013
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2013 (universitats)
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2013 (universitats)
2013 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2012 I
2013 Introducció, exercici 2012
2013 Universitat de València, exercici 2012
2013 Universitat Politècnica de València, exercici 2012
2013 Universitat d'Alacant, exercici 2012
2013 Universitat Jaume I, exercici 2012
2013 Universitat Miguel Hernández, exercici 2012
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2012
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2012
2012 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2011 I
2012 Introducció universitats, exercici 2011
2012 Universitat de València, exercici 2011
2012 Universitat Politècnica de València, exercici 2011
2012 Universitat d'Alacant, exercici 2011
2012 Universitat Jaume I, exercici 2011
2012 Universitat Miguel Hernández, exercici 2011
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2011
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2011
2011 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández I
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, universitats exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, universitats exercici 2010
2010 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández I
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, universitats exercici 2009
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, universitats exercici 2009
2009 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2008 I
2009 Introducció universitats exercici 2008
2009 Universitat Jaume I, exercici 2008
2009 Universitat de València, exercici 2008
2009 Universitat Politècnica de València, exercici 2008
2009 Universitat d'Alacant, exercici 2008
2009 Universitat Miguel Hernández, exercici 2008
2009 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants universitats, exercici 2008
2009 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2008
2008 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2008 I
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants, universitats exercici 2007
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, universitats exercici 2007
2007 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2006 I
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants universitats, exercici 2006
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, universitats exercici 2006
2006 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2005 I
2006 Introducció universitats, exercici 2005
2006 Universitat d'Alacant, exercici 2005
2006 Universitat Miguel Hernández, exercici 2005
2006 Universitat Politècnica de València, exercici 2005
2006 Universitat de València, exercici 2005
2006 Universitat Jaume I, exercici 2005
2006 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants, universitats exercici 2005
2006 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, universitats exercici 2005
2005 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2004 I
2005 Introducció universitats, exercici 2004
2005 Universitat d'Alacant, exercici 2004
2005 Universitat Miguel Hernández, exercici 2004
2005 Universidad Politécnica de València, exercici 2004
2005 Universitat de València, exercici 2004
2005 Universitat Jaume I, exercici 2004
2005 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedonants universitats exercici 2004
2005 ANNEX II: Al·legacions dels comptedonants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2004
2004 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (1ª part) VII
2004 Introducció universitats, exercici 2003
2004 Universitat Politècnica de València, exercici 2003
2004 Universitat de València, exercici 2003
2004 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (2ª part ) VII
2004 Universitat d'Alacant, exercici 2003
2004 Universitat Miguel Hernández, exercici 2003
2004 Universitat Jaume I, exercici 2003
2003 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2002 VII
2003 Introducció universitats, exercici 2002
2003 Universitat d'Alacant, exercici 2002
2003 Universitat Miguel Hernández, exercici 2002
2003 Universitat Politècnica de València, exercici 2002
2003 Universitat de València, exercici 2002
2003 Universitat Jaume I, exercici 2002
2002 Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 2001 VII
2002 Introducció universitats, exercici 2001
2002 Universitat d'Alacant, exercici 2001
2002 Universitat Miguel Hernández, exercici 2001
2002 Universitat Politècnica de València, exercici 2001
2002 Universitat de València, exercici 2001
2002 Universitat Jaume I, exercici 2001
2001 Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 2000 IV
2001 Introducció universitats, exercici 2000
2001 Universitat d'Alacant, exercici 2001
2001 Universitat de València, exercici 2000
2001 Universitat Jaume I, exercici 2000
2001 Universitat Miguel Hernández d'Elx, exercici 2000
2001 Universitat Politècnica de València, exercici 2001
2000 Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1999 IV
2000 Introducció
2000 Universitat d'Alacant, exercici 1999
2000 Universitat de València, exercici 1999
2000 Universitat Jaume I de Castelló, exercici 1999
2000 Universitat Miguel Hernández d'Elx, exercici 1999
2000 Universitat Politècnica de València, exercici 1999
1999 Universitats de la Comunitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, exercici 1998 IV
1999 Introducció universitats, exercici 1998
1999 Universitat d'Alacant, exercici 1998
1999 Universitat de València, exercici 1998
1999 Universitat Jaume I de Castelló, exercici 1998
1999 Universitat Miguel Hernández d'Elx, exercici 1998
1999 Universitat Politècnica de València, exercici 1998
1997 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1997 Introducció
1997 Universitat d'Alacant
1997 Universitat de València
1997 Universitat Jaume I de Castelló
1997 Universitat Miguel Hernández d'Elx
1997 Universitat Politècnica de València
1996 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1996 Introducció
1996 Universitat d'Alacant
1996 Universitat de València
1996 Universitat Jaume I de Castelló
1996 Universitat Politècnica de València
1995 Universitats de la Comunitat Valenciana V
1995 Introducció
1995 Universitat d'Alacant
1995 Universitat de València
1995 Universitat Jaume I de Castelló
1995 Universitat Politècnica de València
1994 Universitats de la Comunitat Valenciana V
1994 Anàlisi Operativa de les Universitats Públiques Valencianes
1994 Introducció General
1994 Universitat d'Alacant
1994 Universitat de València
1994 Universitat Jaume I de Castelló
1994 Universitat Politècnica de València
1993 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1993 Introducció
1993 Universitat d'Alacant
1993 Universitat de València
1993 Universitat Politècnica de València
1993 Universitat Jaume I
1992 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1992 Introducció
1992 Universitat d'Alacant
1992 Universitat de València
1992 Universitat Politècnica de València
1992 Universitat Jaume I
1991 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1990 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1989 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1988 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1987 Universitats de la Comunitat Valenciana IV