Consulta tots els nostres informes. Utilitza el buscador o si ho preferixes, utilitza el filtre per a buscar amb més detall segons l'àrea d'actuació o l'any

Any Entitats Vol Descàrrega
2018 Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València. Exercici 2018
2017 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscaltizació de la Universitat d'Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2016 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2015 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández I
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2014 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2014 Universitat Miguel Hernández
2014 Universitat Jaume I
2014 Universitat d'Alacant
2014 Universitat Politècnica de València
2014 Universitat de València
2014 Introducció
2014 Informe de Fiscalització de les Universitats Públiques, 2012 realitzat pel Tribunal de Comptes en col.laboració amb aquesta Sindicatura y d'altres OCEX I
2013 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2013 Universitat Miguel Hernández
2013 Universitat Jaume I
2013 Universitat d'Alacant
2013 Universitat Politècnica de València
2013 Universitat de València
2013 Introducció
2012 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2012 Universitat Miguel Hernández
2012 Universitat Jaume I
2012 Universitat d'Alacant
2012 Universitat Politècnica de València
2012 Universitat de València
2012 Introducció
2011 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Universitat Miguel Hernández
2011 Universitat Jaume I
2011 Universitat d'Alacant
2011 Universitat Politècnica de València
2011 Universitat de València
2011 Introducció
2010 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández I
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2009 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández I
2009 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2009 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Introducció
2008 Universitat d'Alacant
2008 Universitat Miguel Hernández
2008 Universitat Politècnica de València
2008 Universitat de València
2008 Universitat Jaume I
2007 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana I
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2006 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana I
2006 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2006 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2005 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana I
2005 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2005 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2005 Introducció
2005 Universitat d'Alacant
2005 Universitat Miguel Hernández
2005 Universitat Politècnica de València
2005 Universitat de València
2005 Universitat Jaume I
2004 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana I
2004 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedonants
2004 ANNEX II: Al·legacions dels comptedonants i informes sobre les dites al·legacions
2004 Introducció
2004 Universitat d'Alacant
2004 Universitat Miguel Hernández
2004 Universidad Politécnica de València
2004 Universitat de València
2004 Universitat Jaume I
2003 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (1ª part) VII
2003 Introducció
2003 Universitat Politècnica de València
2003 Universitat de València
2003 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (2ª part ) VII
2003 Universitat d'Alacant
2003 Universitat Miguel Hernández
2003 Universitat Jaume I
2002 Universitats públiques de la Comunitat Valenciana VII
2002 Introducció
2002 Universitat d'Alacant
2002 Universitat Miguel Hernández
2002 Universitat Politècnica de València
2002 Universitat de València
2002 Universitat Jaume I
2001 Universitats de la Comunitat Valenciana VII
2001 Introducció
2001 Universitat d'Alacant
2001 Universitat Miguel Hernández
2001 Universitat Politècnica de València
2001 Universitat de València
2001 Universitat Jaume I
2000 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
2000 Introducció
2000 Universitat d'Alacant
2000 Universitat de València
2000 Universitat Jaume I
2000 Universitat Miguel Hernández d'Elx
2000 Universitat Politècnica de València
1999 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1999 Introducció
1999 Universitat d'Alacant
1999 Universitat de València
1999 Universitat Jaume I de Castelló
1999 Universitat Miguel Hernández d'Elx
1999 Universitat Politècnica de València
1998 Universitats de la Comunitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana IV
1998 Introducció
1998 Universitat d'Alacant
1998 Universitat de València
1998 Universitat Jaume I de Castelló
1998 Universitat Miguel Hernández d'Elx
1998 Universitat Politècnica de València
1997 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1997 Introducció
1997 Universitat d'Alacant
1997 Universitat de València
1997 Universitat Jaume I de Castelló
1997 Universitat Miguel Hernández d'Elx
1997 Universitat Politècnica de València
1996 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1996 Introducció
1996 Universitat d'Alacant
1996 Universitat de València
1996 Universitat Jaume I de Castelló
1996 Universitat Politècnica de València
1995 Universitats de la Comunitat Valenciana V
1995 Introducció
1995 Universitat d'Alacant
1995 Universitat de València
1995 Universitat Jaume I de Castelló
1995 Universitat Politècnica de València
1994 Universitats de la Comunitat Valenciana V
1994 Anàlisi Operativa de les Universitats Públiques Valencianes
1994 Introducció General
1994 Universitat d'Alacant
1994 Universitat de València
1994 Universitat Jaume I de Castelló
1994 Universitat Politècnica de València
1993 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1993 Introducció
1993 Universitat d'Alacant
1993 Universitat de València
1993 Universitat Politècnica de València
1993 Universitat Jaume I
1992 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1992 Introducció
1992 Universitat d'Alacant
1992 Universitat de València
1992 Universitat Politècnica de València
1992 Universitat Jaume I
1991 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1990 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1989 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1988 Universitats de la Comunitat Valenciana IV
1987 Universitats de la Comunitat Valenciana IV