Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2020 Auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat dels majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019 i 2020
2020 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Vila-real. Exercici 2020
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alcoi. Exercici 2020
2020 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Burjassot. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercici 2020
2020 Informe sobre l’obligació d’establir un sistema de comptabilitat analítica en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elda. Exercici 2020
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sagunt. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Paterna. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Altea. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Alfafar. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Torrevella
2020 Informe d'auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els ajuntaments de més de 10.000 habitants
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Cullera. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre els acords i resolucions contraris a advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercicis 2017-2018
2020 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrent. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elx. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Aldaia. Exercicis 2017 a 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Carcaixent. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Benidorm
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alacant. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Oriola. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Gandia. Exercici 2019
2020 Informe de auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l'EPSAR. Exercicis 2015-2017
2020 *Correcció d'errades materials de l'Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Bétera. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Bétera. Exercicis 2017-2019*
2019 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2018 VI
2019 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2018 V
2019 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2018 IV
2019 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2018 III
2019 Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2018 II
2019 Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2018 I
2019 Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2018 1
2019 Informe de fiscalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Ingressos per transport de viatgers. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Picassent. Exercicis 2017-2019
2019 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Nucia. Exercicis 2017-2019
2019 Informe de fiscalització del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal de Residus de l’Àrea V3 (CVI). Exercici 2017
2019 Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU (CDL). Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l'aigua als municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017
2019 Informe sobre auditoria operativa de la gestió i recaptació delegada en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016 I
2019 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 I
2019 Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019 I
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Exercicis 2017-2019 I
2019 Compte General de les entitats locals. Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia. Exercicis 2016-2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici de 2017 I
2019 Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2019 Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici 2016 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. Exercicis 2016 a 2018 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Santa Pola. Exercicis 2016 a 2018 I
2019 Informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016 I
2019 Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial (FCI). Exercici 2017 I
2018 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 I
2018 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2017 II
2018 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2017 III
2018 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici de 2017 IV
2018 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2017 V
2018 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2017 VI
2018 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscaltizació de la Universitat d'Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC). Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Exercici 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2017 I
2018 Auditoria operativa dels serveis d’extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015 I
2018 Compte General de les entitats locals. Exercici de 2016 I
2018 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella. Exercicis 2003-2016 I
2018 Promocions i iniciatives municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016 I
2018 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 I
2018 Fiscalització sobre el procés d’extinció d’entitats com a conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016 I
2018 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada. Exercici 2014 I
2018 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de La Jana. Exercici de 2014
2018 Informe dels projectes finançats amb càrrecals Fons de Compensació Interterritorial (FCI) Comunitat Valenciana. Exercici de 2016 I
2017 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 I
2017 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2016 II
2017 Compte de l'Administració (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Contractació de l'Administració de la Generalitat (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització dels organismes autònoms. Exercici de 2016 III
2017 Introducció (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià d'Administració Tributària (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. Exercici de 2016 IV
2017 Introducció (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 CulturArts Generalitat (societats mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià de Finances (sociedades mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (societats mercantils, ... Exercici de 2016)