Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2021 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2020 IV
2021 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2020 III
2021 Auditoria operativa de l'activitat creditícia de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Exercici 2020
2021 Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC). Exercici 2020 III
2021 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de la Diputació d’Alacant. Exercici 2021
2021 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Alboraia. Exercicis 2019 i 2020
2021 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020
2021 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat a la Universitat de València. Exercici 2020 Universidades Públicas
2021 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. Exercicis 2018-2019
2021 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020 IV
2021 Auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia". Exercicis 2018-2020
2021 Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2019
2021 Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019
2021 Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020 I
2021 Seguiment de l'Informe d'auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2017-2019
2021 Auditoria operativa de la gestió de l'enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2019
2021 Informe de l'auditoria "Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019"
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2018-2020
2021 Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'Ajuntament de La Vila Joiosa. Exercicis 2018-2020
2021 Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018
2021 Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Ingressos per transport de viatgers i tresoreria. Exercici 2019
2021 Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Exercicis 2017-2018
2021 Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 20.000 i 25.000 habitants. Exercicis 2017-2019
2021 Informe d'auditoria de ciberseguretat de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Exercici 2020
2021 Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes. Exercici 2018
2021 Informe sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes. Exercici 2019
2021 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Paiporta. Exercicis 2017-2019
2020 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2019 II
2020 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2019 IV
2020 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2019 V
2020 Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2016-2019
2020 Informe de fiscalització de l'Agència Valenciana de la Innovació. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2019 II
2020 Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2019 II
2020 Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Almoradí. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització de Turisme Comunitat Valenciana. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2019 V
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Mutxamel. Exercicis 2017-2019
2020 Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d’altres aspectes de la gestió de la dependència a la Comunitat Valenciana. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. Exercici 2017
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Alboraia. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Requena. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Ibi. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Asp. Exercicis 2017-2019
2020 Auditoria operativa de la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 313.60. Exercicis 2016-2018
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Llíria. Exercicis 2017-2019
2020 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l'exercici 2018, en compliment de l'acord adoptat per la Mesa el 27 de novembre de 2018
2020 Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locals. Exercici 2018
2020 Auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat dels majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019 i 2020
2020 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Vila-real. Exercici 2020
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alcoi. Exercici 2020
2020 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Burjassot. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercici 2020
2020 Informe sobre l’obligació d’establir un sistema de comptabilitat analítica en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elda. Exercici 2020
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sagunt. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Paterna. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Altea. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Alfafar. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Torrevella
2020 Informe d'auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els ajuntaments de més de 10.000 habitants
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Cullera. Exercicis 2017-2019
2020 Informe de fiscalització sobre els acords i resolucions contraris a advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercicis 2017-2018
2020 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrent. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elx. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Aldaia. Exercicis 2017 a 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Carcaixent. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Benidorm
2020 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Exercicis 2017-2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alacant. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Oriola. Exercici 2019
2020 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Gandia. Exercici 2019
2020 Informe de auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l'EPSAR. Exercicis 2015-2017
2020 *Correcció d'errades materials de l'Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Bétera. Exercicis 2017-2019