20 septiembre Seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (carrer Sant Vicent, 4, València) Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunión del Consell de la Sindicatura