2 març Seu de la Sindicatura de Comptes, València Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió d'institucions estatutàries