1 desembre Seu del Parlament de Galícia Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió dels presidents dels Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes i del Tribunal de Comptes