13 març Seu de la Sindicatura de Comptes Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunió del Consell