13 de setembre Seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (C/ Sant Vicent, 4 - València) Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunió del Consell de la Sindicatura de Comptes