14 juny Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió de la Junta Directiva de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX)