19 octubre Sevilla Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió de la Conferència de presidents d'ASOCEX