4 desembre Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió de la Comissió de Coordinació de Presidents del Tribunal de Comptes i OCEX