1 juny Videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió de la Comissió de coordinació de Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern Autonòmics