Per a presentar qualsevol instància general dirigida a la Sindicatura de Comptes, cal fer-ho a través del Registre Electrònic Comú (REC).

La identificació per a accedir al REC es farà per mitjà de certificat digital o per cl@ve.

Una vegada identificat, perquè arribe correctament la instància a la Sindicatura, dins de l'apartat "Datos de la solicitud", en "Organismo destinatario" cal clicar en "Buscador"; en "Seleccione el Nivel de Administración" clic en "Otras Instituciones" i en "Comunidad Autónoma" clic en "Comunitat Valenciana", i ja apareix, entre altres, la Sindicatura de Comptes.

ENLLAÇ Al REGISTRE ELECTRÒNIC COMÚ (REC)