Els Presidents d'ASOCEX es reuneixen per videoconferència
22 maig 2020 Corporatiu

Els Presidents d’ASOCEX es reuneixen per videoconferència

València, 22 de maig de 2020.- Els presidents d’ASOCEX (Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics) es van reunir despús-ahir per videoconferència per a continuar amb el seguiment periòdic dels diferents aspectes relacionats amb la seua tasca. 

En la reunió es va ratificar l’acord de concessió del premi 2019 de la revista Auditoría Pública al secretari general d’aquesta Sindicatura, Lorenzo Pérez Sarrión, pel seu treball "Estrategia de implantación de la administración eléctrónica en un órgano de control externo (OCEX): No hablamos solo de tecnología" . Aquesta publicació,  mitjà d'expressió de les institucions autonòmiques de control, compleix 25 anys i ho ha celebrat amb una edició especial commemorativa on es publiquen els articles guanyadors des de la creació del premi.

S’aproven noves Guies Pràctiques de Fiscalització GPF-OCEX

Un dels punts importants de la reunió va ser l’aprovació de noves Guies Pràctiques de Fiscalització GPF-OCEX. Aquestes noves eines són de vital importància per a desenvolupar la fiscalització del sector públic en l’entorn d'administració electrònica, totalment informatitzat, en el qual actualment treballen els OCEX; i han sigut elaborades, com la resta de guies, per la Comissió Tècnica dels OCEX, coordinada per l’auditor d’aquesta Sindicatura Antonio Minguillón Roy.

Les noves guies fan referència a l’evidència electrònica d’auditoria i a les consideracions relatives a entitats que utilitzen organitzacions de serveis de computació en el "núvol". Aquesta última va a resultar d’especial transcendència en el món post-COVID-19, en el qual s’experimentarà una acceleració notable del procés d’implantació de l’administració electrònica amb accessibilitat ubiqua a través del “núvol”. En aquest sentit, es fa necessari que els auditors estiguen preparats per fiscalitzar els ens que tinguen els sistemes d’informació i de control intern desplegats en el "núvol".

Llum verda a 34 Normes Internacionals d’Auditoria NIA-ES-SP

Els Presidents dels OCEX aprovaren també l’aplicació de 34 NIA-ES-SP (Normes Internacionals d’Auditoria) adaptades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). Aquesta adaptació és de gran importància donat que aquestes NIA són aplicables a les auditories realitzades per les intervencions del sector local i, amb caràcter general, també ho seran a les auditories efectuades per les intervencions generals de les comunitats autònomes.

Nous plans per als 2021

Els Presidents d’ASOCEX acordaren que tots aquests canvis siguen efectius a partir de l’1 de gener de 2021, per a donar temps a tot el personal dels OCEX a conéixer el grau d’aplicació en el seu ens fiscalitzador. Alhora, s’aprovà el pla de treball de la Comissió Tècnica per al segon semestre de 2020, que inclourà l’adaptació dels models d’informe a les noves NIA-ES-SP perquè es puguen aplicar en 2021.

Durant la reunió també es van aprovar els comptes de l'associació de 2019 i el pressupost per a l'any 2020. Així mateix, es va donar llum verda al conveni amb l'Institut d'Estudis Fiscals, el Tribunal de Comptes i l'Institut Nacional d'Administració Pública per a la formació dels tècnics en avaluació de polítiques i programes públics.

Els presidents dels òrgans de control extern aprofitaren l’ocasió per a posar en comú les mesures emprades durant les darreres setmanes, les quals han permés a la Sindicatura seguir treballant de manera no presencial amb plena operativitat.

Els responsables dels òrgans autonòmics de control extern tenen previst reunir-se l'1 de juny amb la presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente, per a reflexionar sobre el control dels fons públics després de la pandèmia de la COVID-19.