21 gener 2021 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes presenta el seu Programa Anual d’Actuació 2021

  • La Sindicatura fiscalitzarà en 2021 la legalitat de les subvencions i ajudes que ha concedit la Generalitat en 2020, amb especial èmfasi en les derivades de la pandèmia i finalitzarà l’informe sobre la gestió de les ajudes de la Generalitat a treballadors amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. També en l’àmbit del compte general de la Generalitat, es publicaran els seus cinc volums amb una dotzena d’informes específics. 
  • Pel que fa a l’àmbit local, es fiscalitzaran les subvencions i ajudes concedides per raó de la pandèmia en 2020. A més d’auditar els comptes dels ajuntaments seleccionats i els de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, també s’informarà sobre el control intern de les diputacions i dels ajuntaments que tenen una població superior a 50.000 habitants i es finalitzarà la fiscalització de l’endeutament del consistori de València. 
  • Entre les auditories operatives i informes especials que conclouran o s’iniciaran durant l’any, destaquen els dedicats a la gestió del personal sanitari, l’enllumenament públic, les polítiques d’intermodalitat del transport metropolità, la implantació de l’administració electrònica en entitats locals, el Pla de Transformació Digital de la Generalitat i l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030.
  • Pel que fa als controls de ciberseguretat, les diputacions voran auditats els seus controls bàsics i es publicarà també el seguiment en eixe aspecte dels quinze majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

València, 21 de gener de 2021.- El Programa Anual d’Actuació per a 2021, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el passat 15 de gener, també estarà marcat per la pandèmia que ha afectat a tota la societat en general, inclòs el sector públic. Les administracions han hagut de derivar una part important de recursos públics a atendre diferents aspectes sanitaris, socials i econòmics que s’han convertit en prioritaris per a pal·liar els efectes negatius de la COVID-19 al mateix temps que, per raons de celeritat, s’han eliminat parcialment o totalment controls tradicionals de la gestió pública. En aquest context, els òrgans de control han de prestar més atenció encara a verificar que els recursos públics, minvats per caigudes en la recaptació provocada també per la COVID-19, es gasten respectant els principis de bona gestió.

Per aquesta raó, el PAA2021 preveu diverses fiscalitzacions focalitzades en diferents aspectes relacionats amb els efectes de la pandèmia en la gestió del sector públic valencià, en particular en àrees com ara la contractació, les transferències i les ajudes públiques. En concret, a nivell autonòmic, la Sindicatura fiscalitzarà en 2021 la legalitat de les subvencions i ajudes que ha concedit la Generalitat en 2020, amb especial èmfasi en les derivades de la pandèmia. Així mateix, conclourà l’informe sobre la gestió de les ajudes de la Generalitat a treballadors amb rendes baixes afectats per un ERTO com a conseqüència de la COVID-19. Pel que fa a l’àmbit local, també es fiscalitzaran les subvencions i ajudes concedides per raó de la pandèmia durant l’exercici passat. A més d’aquests informes especials, en general, tots els informes inclouran un apartat específic en el qual s’assenyalarà quin ha sigut l’impacte de la pandèmia en l’àrea fiscalitzada.

Per altra banda i com de costum, en l’àmbit autonòmic no faltarà la fiscalització del compte general de la Generalitat Valenciana, amb els seus cinc volums i dotze informes específics, entre ells l’auditoria de legalitat de la contractació de l’Administració, que farà especial èmfasi en les compres COVID-19. Entre els ens que s’auditaran s’hi troben l’Agència Tributària Valenciana, l’Institut Valencià de Finances, el Consorci Hospitalari de Castelló, VAERSA, la Societat Projectes Temàtics, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, l’Autoritat de Transport Metropolità de València o Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació. També les Corts tindran cabuda en el PAA2021, una institució que des de 2015 ve oferint-se a ser auditada per la Sindicatura.

Igualment en l'àmbit autonòmic, la Sindicatura de Comptes estudiarà, a través de les auditories operatives, la gestió del personal sanitari de la Generalitat, l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, l’enllumenament públic i les polítiques d’intermodalitat del transport metropolità. Així mateix, emetrà un informe especial amb l’anàlisi i el seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat.

Dins del seu control a les entitats locals, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana iniciarà també en 2021 la fiscalització del control intern dels quinze ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants i de les tres diputacions. També tindran cabuda les auditories de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dels consistoris de La Nucia, Alboraia, Montcada, Carcaixent i la conclusió de les de Torrevella, la Vila Joiosa i València. A més, s’acabarà l’auditoria operativa sobre la implantació de l’administració electrònica en les entitats locals.

Els controls sobre ciberseguretat també tindran pes en el programa anual d’actuació de 2021 amb el seguiment de la situació dels controls bàsics dels quinze majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana, així com l’auditoria d’eixos mateixos controls en les diputacions.

Les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana seran objecte d’un informe de control formal de la seua rendició de comptes, a més de fiscalitzar-se els convenis d’investigació a la Universitat de València.

Quant al control intern de la mateixa Sindicatura, en 2021 s’establirà un control addicional en la seua gestió econòmica, complementari de les auditories financeres anuals. La decisió d’implantar de manera immediata el seu control intern, a través d’especialistes propis, ha estat presa després de que les Corts hagen declinat la proposta de la Sindicatura de creació d’un d’òrgan d’intervenció per part de la institució parlamentària que exercira el control financer permanent tant de l’ens fiscalitzador com de la resta d’institucions estatutàries.

La Sindicatura també realitzarà una auditoria interna dels seus controls bàsics de ciberseguretat, que executarà la seua Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI).

Pel que fa a la metodologia de treball, totes les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura es fan d’acord amb les disposicions legals i normes tècniques d’auditoria recollits en el Manual de fiscalització de l’ens. Com a novetat tècnica, s’han incorporat al manual les “Normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol” (NIA-ES-SP), que s’aplicaran a les auditories iniciades a partir de l’1 de gener de 2021. La Sindicatura ja recollia el seu contingut al manual, per tant els canvis afectaran només a l’estructura i ordre dels apartats i la introducció d’un contingut més ampli i informatiu a l’inici del document.

Però les conseqüències de la pandèmia s’estendran més enllà de l’horitzó d’aquest PAA2021. S’estan posant en marxa iniciatives públiques molt importants com el NextGenerationEU a escala europea, les emmarcades en el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a escala estatal, el Pla HOPE de la Generalitat o el recentment anunciat Pla Resisteix per als sectors més afectats per la pandèmia. Totes aquestes actuacions es projectaran en l’activitat i pressupostos de la Generalitat i de les entitats locals en els pròxims anys per a pal·liar els efectes negatius de la COVID-19. Atés el gran impacte d’aquestes circumstàncies en l’àmbit d’actuació de la Sindicatura, per la seua importància quantitativa, riscos i importància per a la societat, es planificaran i s’elaboraran les guies tècniques d’auditoria pertinents que en permeten la fiscalització amb la màxima eficàcia i immediatesa possible.

El Programa Anual d’Actuació 2021 està disponible per a la seua consulta i descàrrega al lloc web de la Sindicatura.