23 gener 2020 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes presenta el Programa Anual d’Actuació 2020

La Sindicatura de Comptes fiscalitzarà en 2020 les liquidacions dels contractes de concessions sanitàries i, entre d’altres, els comptes de la Vila Joiosa, Torrevella, la Agència Tributària Valenciana, l’Institut Valencià de Finances i el Consorci Hospital General Universitari de València

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana fiscalitzarà en 2020, dins del seu control a les entitats locals, els comptes dels ajuntaments de la Vila Joiosa i Torrevella, els dos de major població que no han retut el seu compte general en la data d’elaboració del programa d’actuació de 2020. Seran objecte de revisió els comptes de 2018 i la gestió de subvencions de 2019.

També en l’àmbit local, la Sindicatura auditarà l’endeutament de l’Ajuntament de València en 2018 i 2019. Igualment, enguany també analitzarà grans ens dependents de l'administració local, com el Consorci de Residus Àrea C3/V1 o els ingressos per transport de viatgers i de tresoreria de l’EMT en 2019.

Continuarà exercint-se la fiscalització del control intern dels ajuntaments amb població compresa entre 20.000 i 25.000 habitants, amb una nova remesa de deu ajuntaments. Alhora, en els de més de 10.000 habitants es finalitzarà l’auditoria de les actuacions en matèria mediambiental, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes.

Així mateix, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes es portaran a terme un informe especial sobre els reconeixements extrajudicials de crèdits i una auditoria horitzontal sobre la implantació de l’administració electrònica.

Els controls sobre ciberseguretat també tindran pes en el programa anual d’actuació de 2020 tant pel que fa a l’EMT com en els 15 majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana, després d’ampliar-se l’auditoria per a cobrir tots els municipis amb població superior a 50.000 habitants.

En l’àmbit autonòmic, com de costum, seran fiscalitzats els comptes generals de la Generalitat i també ho continuaran sent els de les Corts, una institució que des de 2015 ve oferint-se a ser auditada per la Sindicatura.

A més, la Sindicatura farà una revisió especial de les liquidacions dels contractes de concessions sanitàries i auditarà la legalitat en la contractació, entre d’altres, de Turisme Comunitat Valenciana, Circuit del Motor i Promoció Esportiva i l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

També en l'àmbit autonòmic, la Sindicatura de Comptes estudiarà, a través de les auditories operatives, l’eficiència del Pla per a reduir les llistes d’espera en l’assistència sanitària i finalitzarà els informes sobre el Pla de Transformació Digital de la Generalitat o el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora). També emetrà un informe especial sobre dependència en col·laboració amb el Tribunal de Comptes.

El Programa Anual d’Actuació 2020 està disponible per a la seua consulta i descàrrega al lloc web de la Sindicatura.