11 juny 2021 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes inicia el procediment comminatori i informa sobre la imposició de multes coercitives als responsables dels ajuntaments i mancomunitats que no han retut la relació de contractes de 2020

València, 11 de juny de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha iniciat el procediment comminatori i ha informat sobre la imposició de multes coercitives —en cas d’incompliment— als alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments i als presidents i presidentes de les mancomunitats que no han remés la relació anual de contractes corresponent a l’exercici 2020, després que s’hagen sobrepassat àmpliament els terminis concedits i no s’haja rebut cap resposta als requeriments previs d’informació.

Les multes, la quantia de les quals oscil·la entre els 600 i els 3.000 euros, s’imposaran a l’autoritat o al personal responsable, els quals efectuaran directament l’abonament, sense que puga derivar-se el pagament de la multa a l’entitat o òrgan de què es tracte, quan aquests formen part del sector públic.  El seu import es graduarà tenint en compte la importància de la pertorbació patida, la intencionalitat de l'apercebut i l'activitat que haguera pogut realitzar per complir, els mitjans materials i personals disponibles, la capacitat tècnica i econòmica de l'obligat, així com la proporcionalitat amb la rellevància de l'incompliment constatat.

D’acord amb això, la Sindicatura de Comptes ha iniciat el procediment d’imposició de multa coercitiva als alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments que es detallen a continuació:

Província d’Alacant

Altea, Benigembla, Benillup, Cañada, la Nucia, la Romana, Llíber, San Fulgencio i Torrevieja.

Província de Castelló

Chóvar, Fuentes de Ayódar, la Vall d’Uixó, les Coves de Vinromà, Navajas, Peníscola, Teresa i Villamalur.

Província de València

Ademuz, Alcublas, Cheste, Fontanars dels Alforins, Gavarda, la Pobla del Duc, Massalfassar, Paiporta i Quatretonda.

De la mateixa manera, també s’ha iniciat el procediment d’imposició de multa coercitiva als presidents i presidentes de les mancomunitats que es detallen a continuació:

Província d’Alacant

Depuració d’Aigües Residuals Marge Esquerre del Segura - Baix Segura, Font de la Pedra, la Foia de Castalla, Mancomunitat de Calp, Murla i Vall de Laguar - Pou Lucifer, Serveis Beneixama, el Camp de Mirra i la Canyada, Serveis Promoció Econòmica Vega Baja.

Província de Castelló

Alt Millars, Turística del Maestrat Castelló-Teruel.

Província de València

Costera de Ranes, Racó d’Ademús.

Pel que fa a la legislació que empara aquestos procediments, l’obligació de retre la relació anual de contractes a través de la plataforma www.rendiciondecuentas.es s’estableix en l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes i en la Instrucció d’11 de juliol de 2018 de la Sindicatura de Comptes. Alhora, l’article 4 de la Llei de Sindicatura de Comptes regula el deure de col·laboració amb aquesta institució i l’article 11.2 estableix que la no remissió de la informació sol·licitada o l’incompliment dels terminis fixats per la Sindicatura de Comptes poden donar lloc a l’adopció d’un requeriment comminatori als obligats a col·laborar, així com a la imposició de multes coercitives. Pel que fa a les quanties econòmiques de les multes, s’estableixen a l’article 46 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes.