27 desembre 2021 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ja té plenament integrada la plataforma Sedipualb@

L'ens fiscalitzador es suma a la plataforma d'administració electrònica propietat de la Diputació D'Albacete que integra eines com el sistema de gestió d'expedients electrònics, la signatura i custòdia de documents i la gestió electrònica de resolucions administratives.

València, 28 de desembre de 2021.- El conveni entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Diputació d’Albacete per a l’ús de la Plataforma d’Administració Electrònica Sedipualb@, propietat d’aquesta última, ja està donant els seus fruits. De fet, ja s’han efectuat més de 2.000 intercanvis de documentació i informació i al voltant de 3.000 signatures electròniques des què s’implantara la plataforma a la Sindicatura el passat 1 d’octubre.

En el marc del conveni signat per ambdues institucions el 13 de maig d’aquest any, la posada a disposició de la Sindicatura dels aplicatius i ferramentes que integren la plataforma constitueix per a l’ens fiscalitzador “la solució més adequada per a donar compliment a les prescripcions legals sobre administració electrònica i aconseguir la major eficàcia i eficiència possibles en l’exercici de les competències atribuïdes”.

La Sindicatura es suma així a l’ús d’aquesta plataforma pública que permet realitzar una gestió completament digital de tota l’activitat administrativa d’una entitat d’àmbit públic. Actualment, Sedipualb@ està present en centenars d’entitats de set comunitats autònomes, amb un abast de 4,5 milions de ciutadans en tot l’estat espanyol. A la Comunitat Valenciana, estan usant aquesta plataforma 23 ajuntaments (10 d’ells de localitats amb més de 20.000 habitants), un consorci, tres mancomunitats, dues empreses públiques i la Sindicatura de Comptes, que ha sigut el primer Òrgan de Control Extern autonòmic (OCEX) en implantar-la. Unes xifres que es voran incrementades en la mesura que la Diputació de Valencia, que va signar el passat octubre el conveni de cessió de l’ús de Sedipualb@ amb la Diputació d’Albacete, oferisca el seu ús a tots els municipis menors de 20.000 habitants.

Una vegada més, la Sindicatura és pionera en la seua continuada aposta per la gestió electrònica, impulsada a més per la situació pandèmica i la implantació del teletreball en la institució. I ho fa a través d’una eina electrònica oberta, flexible, integrada, respectuosa i premiada (ha obtingut diversos reconeixements i guardons, destacant-ne el Certificat d’Excel·lència atorgat per la Comissió Europea). A més a més, es tracta d'una plataforma compromesa amb la seguretat i que ha obtingut recentment la certificació de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la categoria Mitjana.

Una plataforma amb múltiples avantatges

La plataforma d'administració electrònica Sedipualb@ integra les següents eines plenament operatives: SEGEX (Sistema Electrònic de Gestió d'Expedients), SEFYCU (Sistema de Signatura i Custòdia de documents, notificacions i publicacions d'actes i acords), SERES (Sistema de registre electrònic interoperable amb SIR, el Sistema d’Interconnexió de Registres), SEGRA (Sistema Electrònic de Gestió de Resolucions Administratives). Aquestes eines poden complementar-se, mitjançant la corresponent adaptació, amb el registre comptable de factures (SEFACE). Igualment, s'arbitraran les mesures necessàries que permeten compartir informació mitjançant serveis web entre les aplicacions de Sedipualb@ i les pròpies de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Entre els seus múltiples avantatges, destaca la reutilització pública de recursos tecnològics desenvolupats per les administracions i institucions públiques, responent a l’article 157.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. A més, Sedipualb@, en la modalitat coneguda com SaaS (programari com a servei), té un model de compartició dels costos necessaris, tant per al manteniment com per a l’evolució posterior, entre les diferents administracions que facen ús d’ella.

Per altra banda, és una plataforma orientada a la màxima integració amb solucions també públiques, com són les que s'ofereixen des del Portal d'Administració Electrònica (PAE), per a això els desenvolupadors estan en continu contacte amb la Secretaria d'Administració Digital (SGAD). A açò s’afegeix que disposa d'interfícies obertes, a través de Web Services, la qual cosa permet també la integració amb una altra mena d'eines informàtiques sectorials, tant públiques com propietàries. I, per últim, una de les recomanacions que s'indiquen és la creació d'un grup de treball multidisciplinari format per personal TIC, d'arxiu i funcionaris amb un perfil directiu en l'organització, i en la Sindicatura està creat el grup de treball ETAGED que pot assumir aquestes funcions.

Dades encoratjadores i millores possibles

Des què el passat 1 d’octubre es posaren en marxa a la Sindicatura els mòduls SEFYCU, SEGRA i SERES, s’havien signat ja –fins mitjans de desembre–1.350 documents en SEFYCU, 83 en SEGRA i s’havien realitzat 477 registres d’eixida en SERES, mentres que el total de signatures –amb una mitjana de dues per document– girava al voltant de les 3.000. 

Respecte als registres d’eixida, cal indicar que encara no es pot realitzar una automatització completa de tots. El fet de no poder portar a terme un volum més elevat d’intercanvi de registres −l’objectiu del qual és arribar al 100%− ve condicionat per les dificultats de reutilització real per totes les administracions i institucions públiques del servei que presta el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).

La solució ja s'ha plantejat davant la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) per part de Sedipualb@ i altres institucions, com a plataforma compartida per nombroses organitzacions públiques, d'acord amb l'article 157 de la llei 40/2015. Les solucions provisionals que s’han proporcionat per part de la SGAD impliquen una complexitat tècnica addicional que no s’alinea amb un model de serveis compartits com el que abandera la pròpia SGAD. En definitiva, es tracta d'aconseguir el necessari punt de presència SIR en l'àmbit nacional, com ve ocorrent fins i tot amb alguna solució privada, que sí que disposa d'aquesta possibilitat a través del Punt de Presència en la xarxa SARA (Sistema d'Aplicacions i Xarxes per a les Administracions).

 A més, a principis de 2022 està previst posar en marxa el registre d'entrada, amb la consegüent problemàtica que comportarà. La futura disponibilitat de SIR en Sedipualb@ és doncs un element crucial per a optimitzar les funcionalitats de la plataforma, la qual cosa significarà una notable millora en el seu rendiment, fent-lo més eficient, perquè es podran simplificar tràmits i tasques, reduint el temps necessari per a la gestió electrònica de l'activitat administrativa, una vegada s'implanten els mòduls restants de Sedipualb@.