8 febrer 2021 Corporatiu

IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local

València, 8 de febrer de 2021.- El passat divendres 5 de febrer va tindre lloc la IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local, organitzada per la Diputació de Girona i en la qual va participar com a ponent el síndic Antonio Mira-Perceval. Aquesta sessió, que ve duent-se a terme des de 2018, s’ha realitzat aquest any de forma virtual i va estar seguida en directe via streaming per 400 professionals de l'Administració local tant de l'àmbit català com estatal.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va destacar al seu discurs de benvinguda aquest alt seguiment, que, segons indicà, "afavoreix l'assoliment del principal objectiu d'aquesta iniciativa, que no és altre que ajudar a millorar l'exercici del control intern de les entitats locals i garantir així uns estàndards de qualitat acceptables i una gestió eficient dels recursos públics".

La jornada va comptar amb la intervenció del síndic Antonio Mira-Perceval, qui va donar a conèixer els resultats d'una actuació pionera: l'avaluació del control intern dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana. En la seua ponència, “L'avaluació del control intern local. Experiències i resultats de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana”, va explicar que aquesta tasca es realitza des de l'any 2013 tant a les diputacions com a vint-i-set ajuntaments de més de 20.000 habitants de la comunitat. Un treball que ofereix informació detallada de la situació del control intern de les entitats locals valencianes i permet prendre mesures per millorar-la.

Altre dels ponents va ser Antonio Arias, cap de servei d'organització administrativa de la Universitat d'Oviedo. En la seua presentació, titulada “Últims pronunciaments de les institucions de control extern referent a les entitats locals”, Arias va fer un recorregut pels informes de fiscalització més recents publicats per institucions de control extern que afecten les entitats locals.

Després de la pausa, va tindre lloc la ponència “Pressupostos generals de l'Estat per al 2021: Novetats. Efectes de la suspensió de les regles fiscals en els pressupostos de les entitats locals”, impartida per Gabriel Hurtado, subdirector general d'Estudis i Finançament d'Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda. Hurtado va analitzar els antecedents i els efectes de la suspensió en els pressupostos locals i, finalment, va desglossar les modificacions més importants de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 que afecten el sector local per a l'exercici d'enguany.

La presentació impartida per la interventora i el viceinterventor de la Diputació de Girona, Núria Josa i Ernest Ruiz respectivament, va tancar la jornada. En aquesta darrera ponència, “El Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals”, s’exposaren les principals línies d'aquest servei de la Diputació de Girona, adreçat als òrgans interventors de les entitats locals gironines.

La jornada completa pot visualitzar-se al canal de YouTube de la Diputació de Girona, en el següent enllaç: http://bit.ly/JCILDdGI21