24 novembre Palau de Colomina · Carrer de l'Almodí, 1 · València Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Intervenció en la presentació del llibre "Una economía para la esperanza"