11 febrer 2021 Informes

Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 20.000 i 25.000 habitants. Exercicis 2017-2019

València, 11 de febrer de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització consistent en una revisió del control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre) dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb una població compresa entre 20.000 i 25.000 habitants, segons les dades poblacionals que figuraven a 1 de gener de 2015. En concret, els ajuntaments fiscalitzats han sigut els següents: Alboraia, Alfafar, l’Alfàs del Pi, Almoradí, Altea, Asp, Bétera, Carcaixent, Cullera, Ibi, Llíria, Montcada, Mutxamel, la Nucia, Paiporta, Picassent, Pilar de la Horadada, la Pobla de Vallbona, Requena, Riba-roja de Túria i Sant Joan d’Alacant.

El control intern d’aquests ajuntaments s’ha valorat fins a un màxim de 50.000 punts, distribuïts per àrees i subàrees. El resultat d’aquesta avaluació s’ha recollit en els respectius informes definitius emesos per a cada una de les entitats locals objecte d’aquesta fiscalització.

D’acord amb la valoració efectuada, els ajuntaments amb millor control intern són els d’Asp, Paiporta, Alfafar i Riba-roja de Túria, mentre que els que presenten pitjor puntuació han sigut Montcada, la Nucia, Alboraia i Carcaixent.

L’anàlisi realitzada ha posat de manifest que en el 95,2% dels ajuntaments fiscalitzats no es compleixen els terminis de les fases del cicle pressupostari durant els exercicis fiscalitzats i hi ha valors prescrits o en risc de prescriure. Així mateix, s’ha constatat que en el 85,7% dels consistoris no s’estima el cost i el finançament del manteniment de les inversions i es presenten algunes mancances de l’entorn tecnològic rellevants des del punt de vista de la seguretat.

Per àrees, la millor avaluada ha sigut la de Gestió Administrativa (75%), mentre que la d’Entorn Tecnològic (55,1%) ha sigut la que ha obtingut la pitjor qualificació.

Gràfic.         Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


En els informes individuals corresponents ja publicats, la Sindicatura de Comptes ha efectuat nombroses recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades, entre les quals es troben les destinades a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic, ja que la crisi sanitària i socioeconòmica mundial causada per la pandèmia de la COVID-19 que marca la nostra realitat en el moment de publicar aquest informe ha posat de manifest la total dependència que té la gestió pública dels sistemes d’informació i les comunicacions (SIC). Això fa que administracions públiques i ajuntaments siguen més vulnerables davant dels ciberatacs i que, per tant, siga més necessari que mai mantindre davant seu un sòlid sistema de protecció i una ciberhigiene adequada.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.