19 gener Reunió telemàtica per videoconferència Síndica de Comptes Marcela Miró Pérez

Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern (OCEX)