3 desembre Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Conferència de Presidents dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX)