28 novembre al 29 novembre Palau de les Comunicacions (Plaça de l'Ajuntament, 24, València) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

V Congrés Economia Valenciana. Situació i reptes de l'economia valenciana

Organitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques