19 octubre al 22 octubre Hotel Barceló Illetas Albatros (Palma de Mallorca) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Comité Directiu, Congrés i Assemblea General d'EURORAI a Palma de Mallorca

Més informació ací