12 maig Reunió telemàtica per videoconferència Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunió del Consell