21 octubre al 22 octubre Palacio de Congresos de Huesca Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Participació en el II Congrés de Control Intern Local

Per a més informació, consulte el programa