14 octubre Reunió telemàtica per videoconferència Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Reunió de la Comissió d'Informàtica i Gestió de Seguretat de la Informació (CIGSI)