8 abril Assistència telemàtica Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Assistència a la presa de possessió de Carmen Núñez com a presidenta de la Cambra de Comptes d'Andalusia