6 abril Palau de Justícia de Requena Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Citació en el Palau de Justícia de Requena en qualitat de representant legal de la Sindicatura per a identificar el procés en les diligències prèvies 1.081/2016