16 juny 2023 Corporatiu

El Tribunal de Comptes i els OCEX aborden la pròxima fiscalització coordinada sobre estalvi i eficiència energètica en l'àmbit local

  • Els treballs de fiscalització, que estan a punt de començar, se centraran en els Plans d'Estalvi Energètics dels quals disposen les entitats locals.
  • A més, la Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control extern en l'àmbit local ha compartit els resultats de la fiscalització dels plans antifrau aprovats per les entitats locals que han rebut Fons Next Generation.
  • La Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes d'entitats locals, que s'ha reunit posteriorment, ha acordat incorporar en la pàgina web del portal la informació dels contractes formalitzats a partir de 2022 per les entitats locals per a facilitar l'accés a la ciutadania a aquesta informació.

València, 16 de juny de 2023.- La Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes en l'àmbit local, de la qual forma part el síndic Antonio Mira-Perceval, es va reunir ahir a Toledo per a abordar els detalls dels pròxims treballs de fiscalització coordinada i conjunta. Aquesta fiscalització, que està a punt de començar en els diferents territoris, avaluarà les mesures adoptades per les entitats locals en matèria d'estalvi i eficiència energètica i, en concret, centrarà les seues comprovacions en els Plans d'Estalvi Energètic en vigor fins a juny de 2023.

La fiscalització, que es realitzarà de manera coordinada amb tots els OCEX, comprovarà si les entitats locals disposen d'una adequada planificació de les mesures d'estalvi energètic, requisit necessari per a poder aconseguir els objectius nacionals i europeus d'eficiència energètica, energies renovables i mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aquesta fiscalització permetrà obtindre una radiografia completa d'Espanya en relació amb la matèria auditada.

Per a aconseguir els objectius de descarbonització, de no dependència energètica i de canvi al nou model energètic, les entitats locals són determinants, tant en l'adopció de mesures, com de polítiques que milloren la qualitat de l'aire a les ciutats, el transport col·lectiu sostenible, l’estalvi energètic, ciutats més compactes, justes i saludables, així com la prevenció i el reciclatge dels seus residus. Així doncs, els Plans d'Estalvi Energètic haurien de contemplar mesures que afecten aquestes polítiques.

La reunió de la Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX en l'àmbit local ha tingut lloc en les Corts de Castella-la Manxa i ha sigut presidida pel conseller del Departament de les Entitats Locals, Miguel Ángel Torres Morato. La Cambra de Comptes de Castella-la Manxa ha exercit d'amfitriona d'una trobada en el qual també han participat representants de tots els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. És la primera vegada que la Cambra de Comptes acull aquesta reunió des de la seua nova posada en funcionament.

A més, el Tribunal de Comptes i els OCEX han compartit els resultats de la fiscalització dels plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Es tracta d'una fiscalització horitzontal, de compliment i operativa, dirigida a verificar si les entitats locals que han participat en el PRTR i que han rebut Fons Next Generation disposen de plans de mesures antifrau. La verificació també se centra en comprovar que els sistemes i procediments adoptats preveuen els quatre elements clau del «cicle antifrau»: prevenció, detecció, correcció i persecució.

El Tribunal de Comptes i els OCEX s'han compromés a continuar avançant en la realització de fiscalitzacions coordinades i futurs treballs comuns.

La Plataforma incorporarà informació de contractes formalitzats

A continuació, ha tingut lloc la reunió de la Comissió de la Plataforma d'Entitats Locals, de la qual també forma part el sindic Antonio Mira-Perceval. Entre els treballs destacats de l'últim semestre, figuren els que facilitaran a les entitats l'enviament de la informació contractual, així com aquells per a rendir els comptes consolidats de les entitats locals que, des d'aquesta setmana, ja es poden remetre per mitjans telemàtics.

A més, amb la finalitat d'augmentar la transparència i oferir al ciutadà una major informació sobre l'activitat desenvolupada per les entitats locals, s'ha acordat incorporar en el Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals de la plataforma www.rendiciondecuentas.es la informació dels contractes formalitzats per les entitats locals en 2022 i el grau de compliment de la revisió pels interventors locals de la informació relativa a l'exercici del control intern.

Durant la trobada s'ha anunciat la pròxima incorporació de la Cambra de Comptes de Castella-la Manxa a la plataforma de rendició de comptes d'entitats locals, aplicació web, gestionada pel Tribunal de Comptes i la majoria dels OCEX, per a la recepció, gestió i explotació dels comptes rendits telemàticament i en format electrònic per les entitats locals, així com de la resta d'informació requerida.