Signatura conveni col·laboració OCEX i Tribunal de Comptes Plataforma i Portal de Rendició de Comptes
26 febrer 2020 Corporatiu

El síndic major renova el conveni de col·laboració amb els OCEX i el Tribunal de Comptes per a afavorir el control i la transparència en la gestió pública

Ahir, dimarts 25 de febrer, el síndic major, Vicent Cucarella, signà a Madrid la renovació del conveni de col·laboració amb la resta d’OCEX i el Tribunal de Comptes en l’ús de la Plataforma i del Portal de Rendició de Comptes de les Entitats Locals.

Es tracta de dos instruments orientats a millorar el control i promoure la major transparència sobre la gestió del sector públic.

  • La Plataforma de Rendició de Comptes, en funcionament des de 2007,  és una aplicació web pionera en la implantació de ferramentes informàtiques que permeten a les entitats locals remetre telemàticament tota la informació obligatòria relativa als seus comptes generals i al control intern.
  • El Portal de Rendició de Comptes (www.rendiciondecuentas.es), per la seua part, proporciona als ciutadans informació sobre les entitats locals i l’estat de la seua rendició de comptes, tot contribuint a una major transparència en la seua gestió.

La signatura va tindre lloc a la seu del Tribunal de Comptes durant la Jornada sobre l’Avaluació de Polítiques i Programes Públics entre aquest organisme i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes, a la que assistiren el síndic major, Vicent Cucarella, i el síndic Antonio Mira-Perceval.