10 juny 2022 Corporatiu

El síndic major participa en la Conferència de presidents d'ASOCEX i en la Comissió de Coordinació amb el Tribunal de Comptes

València, 10 de juny de 2022.- El síndic major, Vicent Cucarella, va viatjar fins a Alcalá de Henares per a participar en l'habitual reunió semestral dels presidents dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX), que va tindre lloc a la Universitat d'Alcalá de Henares. La trobada va estar presidida pel síndic major, qui va posar fi al seu any de mandat per a cedir el testimoni al seu homòleg en el Consello de Contas de Galícia, José Antonio Redondo López.

Els representants dels OCEX van aprovar tres noves guies pràctiques de fiscalització que constitueixen la metodologia més recent sobre les auditories operatives. El compliment dels requeriments i orientacions d'aquestes guies permeten disposar d'un marc comú a tots els OCEX en la realització d'auditories operatives. Els presidents van felicitar la Comissió Tècnica d'Auditoria –coordinada per l'auditor d'aquesta Sindicatura Antonio Minguillón– pel seu treball i, especialment, per aquestes guies.

Els presidents van ratificar el XXIV premi de la revista “Auditoria Pública”, que va anar a parar a un altre auditor d'aquesta Sindicatura, Joaquín Izquierdo Peris, pel seu article Els plans d'ajuda i de recuperació exigeixen una fiscalització més enllà de la regularitat. Per part seua, Inmaculada Grajal Caballero, Victoria del Riu Casas i Eladio Ruíz de Navamuel Martín, de la Diputació de Palència, han sigut premiats amb l'accèssit per l'article La implementació dels objectius de desenvolupament sostenible en les entitats locals. La classificació del pressupost per ODS i metes. Aplicació de l'avaluació de programes i polítiques públiques en matèria d'ODS per part de les institucions de control extern.

Així mateix, els presidents van fer una posada en comú sobre informes relacionats amb l'administració electrònica, els programes dels Fons Next Generation i les despeses per la pandèmia del COVID-19 en períodes d'emergència. A més, es va informar sobre les conclusions de les I Jornades de Tecnologia i Administració Electrònica en les ICEX, que es van celebrar a Oviedo (Astúries) els dies 26 i 27 de maig.

Els Fons Next Generation centren la Comissió de Coordinació amb el Tribunal de Comptes

A continuació, va tindre lloc la Comissió de Coordinació de presidents dels OCEX i el Tribunal de Comptes, en la qual els responsables han abordat diverses qüestions d'interés comú relatives al control de l'activitat economicofinancera del sector públic espanyol i la utilització conjunta de noves eines tecnològiques per al millor desenvolupament d'aquestes fiscalitzacions.

Els presidents han intercanviat impressions i han compartit informació sobre l'estat de fiscalitzacions que es realitzen de manera coordinada entre el Tribunal de Comptes i els homòlegs autonòmics, entre les quals destaca la fiscalització relativa al Pla de Recuperació i Resiliència, els anomenats Fons Next Generation. Els presidents han assenyalat que aquestes fiscalitzacions, que ocuparan un lloc rellevant en els pròxims exercicis, hauran d'oferir els resultats de manera oportuna, amb la finalitat de promoure la rendició de comptes de la gestió d'aquests fons i posar en coneixement dels gestors públics les febleses i millores observades, la qual cosa contribuirà a enfortir la gestió del sector públic.

Les institucions han intercanviat, a més, l'avanç dels seus respectius programes de fiscalització i han analitzat la implantació i el desenvolupament de les diferents eines electròniques, entre les quals està FISCALICEX, tot ressaltant la importància de la coordinació i col·laboració per a afavorir l'eficàcia i ampliar l'abast del control.

La reunió ha sigut presidida per la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano,, i, a més dels presidents dels OCEX, també hi ha participat la presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, Mª Dolores Genaro Moya.

La trobada ha coincidit amb l'acte de commemoració dels 40 anys de la Llei orgànica del Tribunal de Comptes que ha tingut lloc en finalitzar la reunió, en el Saló Internacional del Col·legi de Sant Ildefons de la Universitat d'Alcalá. Presidit pel Rector de la Universitat d'Alcalá, José Vicente Sanz, en el mateix han intervingut la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano; el conseller del Departament Cinqué de les comunitats i ciutats autònomes, Luis Antonio Ortiz de Mendívil; i el síndic major, Vicent Cucarella, com a representant d'ASOCEX. La celebració d'aquesta efemèride junt a la resta d'institucions de control extern ha remarcat –com ha destacat Enriqueta Chicano –, que  també és la celebració i la consecució d'un sistema madur de control extern en el qual el Tribunal i els OCEX treballen amb lleialtat, respecte i cooperació.