27 de juny 2024 Corporatiu

El síndic major assistix a les reunions semestrals de coordinació amb els presidents de la resta d'OCEX i del Tribunal de Comptes

València, 27 de juny de 2024.- El síndic major, Vicent Cucarella, va participar ahir a Madrid en les reunions semestrals de la Conferència de presidents dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX) i de la Comissió de coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i els OCEX. Durant la trobada en la seu del Tribunal de Comptes, es van ser aprovades o revisades un total de 9 Guies Pràctiques de Fiscalització (GPF) relatives a assumptes com a gestió de qualitat, auditories financeres o tecnologies de la informació en diferents àmbits.

A més, es van posar en comú els treballs de col·laboració i coordinació relacionats amb els àmbits autonòmic i local, l'administració electrònica i la formació. Els presidents van abordar també temes relacionats amb les comissions de formació, digitalització, tècnica i del pla d'igualtat, que tenen com a missió dur a terme actuacions d'interés comú per a tots els OCEX.

La reunió va contemplar també el canvi anual en la Junta Directiva d’ASOCEX, pel qual durant els pròxims mesos Manuel Alejandro Cardenete, president de la Cambra de Comptes d'Andalusia, exercirà la presidència de l’associació que agrupa a tots els òrgans de control extern autonòmics. Els màxims representants dels OCEX van donar, a més, el vistiplau als comptes de 2023.

Reunió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX

Els màxims representants del Tribunal de Comptes i dels OCEX van tractar en la reunió semestral de la seua Comissió de coordinació els avanços i resultats de les fiscalitzacions previstes per a 2024 i 2025.

Durant la trobada, els responsables de les institucions van compartir els resultats de les comissions de coordinació en els àmbits autonòmic i local. Així, es van tractar els detalls de fiscalitzacions com la digitalització del sistema educatiu en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), en la qual participen alguns OCEX junt al Tribunal de Comptes i que està previst finalitzar en 2024, o l'Informe del Sector Públic Autonòmic. Respecte a este informe la presidenta del Tribunal de Comptes va posar en valor les actuacions realitzades pels òrgans de control extern al llarg de l'exercici al qual es referix mostrant “agraïment a la col·laboració de tots els OCEX perquè este informe siga una realitat” ja que d'esta manera –va afegir– “es mostrarà informació rellevant referida al conjunt del Sector Públic Autonòmic”.

En la reunió també es va abordar l'estat de la fiscalització coordinada sobre les mesures d'estalvi i eficiència energètica en l'àmbit local, que es realitza sobre els municipis de més de 20.000 habitants i en les diputacions provincials. Al seu torn, els presidents van posar en comú els avanços en la implantació de l'Administració Electrònica i es van felicitar per la implantació de l'aplicació Fiscalicex de gestió d'auditoria, que ja està en funcionament en dotze dels òrgans de control extern.

La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, va presidir esta reunió a la també es van sumar la presidenta de la Secció de Fiscalització, Mª Dolores Genaro Moya i la de la Secció d'Enjudiciament, Rebeca Laliga Misó.