AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE RESOLUCIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DERIVADES DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ EXERCICI 2022 (BOCVDOGV)


CONVOCATÒRIA 01/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir una plaça d’auditor, subgrup A1.

CONVOCATÒRIA 02/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places de tècnic d’auditoria, subgrup A1. 

CONVOCATÒRIA 03/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places de tècnic de la unitat d’auditoria de sistemes d’informació, subgrup A1. 

CONVOCATÒRIA 04/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir sis places de tècnic de gestió auditora, subgrup A2. 

CONVOCATÒRIA 05/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir una plaça de tècnic de gestió informàtica, subgrup A2. 

CONVOCATÒRIA 06/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places de tècnic especialista d’informàtica, grup B. 

CONVOCATÒRIA 07/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 23 de novembre de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir dues places d'administratiu o administrativa, subgrup C1. 

CONVOCATÒRIA 08/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 17 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir una plaça de tècnic auxiliar d’informàtica, subgrup C1. 

CONVOCATÒRIA 09/OPO2022. Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana del dia 23 de novembre de 2022, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir una plaça d'auxiliar de registre i serveis, subgrup C2. 

EXERCICIS PRÀCTICS