27 setembre Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Conferència de presidents de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX)