1 desembre Seu del Parlament de Galícia Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Conferència de presidents de l'Asociació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX)