Concurs intern, dins del grup de places d'administratius, per a la provisió del lloc de treball núm. 63, administratiu, subgrup de titulació C1. (Convocatòria P/01/2023)(BOCV núm. 330 de 26/05/2023)