15 octubre Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Comissió d'Experts per a la revisió del Model de Finançament Autonòmic