2 setembre Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Comissió d'Experts per a la revisió del Model de Finançament Autonòmic