10 octubre al 11 octubre La Nave (carrer Cifuentes, 5 - Madrid) Secretari General Lorenzo Pérez Sarrión

CNIS 2023: XIII Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics