17 novembre 2022 Corporatiu

Auditors de la Sindicatura, docents al Curs Superior d’Auditoria en el Sector Públic de l’Escola Galega de Administración Pública

València, 17 de novembre de 2022.- Els auditors de la Sindicatura Antonio Minguillón i Joaquín Izquierdo han participat junt a altres experts com a docents en el Curs Superior d’Auditoria en el Sector Públic que s’està impartint en l’Escola Galega de Administración Pública des del 5 d’octubre i que finalitzarà el 30 de novembre.

Realitzada en col·laboració amb el Consello de Contas de Galícia i emmarcada en les activitats de l’Institut d’Economia Pública de Galícia, aquesta formació està dirigida a empleats dels subgrups A1 i A2 i aprofundeix en el coneixement de l’auditoria, una de les principals eines de control de la gestió pública, amb l’objectiu d’aconseguir una Administració més eficaç i transparent.

Dins del programa del curs, el passat 26 d’octubre l’auditor Antonio Minguillón, director del gabinet tècnic de la Sindicatura de Comptes, va impartir la classe dedicada a l’Auditoria de la Ciberseguretat. Com a expert en el tema i amb un ampli bagatge en la matèria, Minguillón va transmetre les línies principals d’aquest tipus d’auditoria, clau en els programes d’actuació i en el Pla Estratègic de la Sindicatura. Per la seua part, l’auditor Joaquín Izquierdo va ser l’encarregat d’explicar el 16 de novembre les Auditories de gestió i avaluació de polítiques públiques, de les quals n’és gran coneixedor, tot donant als alumnes algunes de les claus i riscos que s’han de tindre en compte a l’hora d’enfrontar-se a aquest tipus d’eina de control extern.

Els Fons Europeus i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, les auditories de sistemes o de compliment de les principals àrees de despesa i ingrés, així com el control d’empreses públiques, fundacions i altres entitats instrumentals, són altres temes que s’aborden en les nou sessions d’aquesta formació de 42 hores lectives dirigida per l’interventor i auditor-director tècnic en funcions del Consello de Contas de Galícia Ulpiano Villanueva Rodríguez. A més d’oferir una visió dels distints tipus d’auditoria i les especificitats en la seua aplicació en les diferents àrees de gestió, durant el curs s’analitza tot el procés d’elaboració d’una auditoria, des de la seua planificació i metodologia fins l’execució del treball, l’elaboració d’informes, la difusió dels seus resultats i el seguiment de les recomanacions.