28 juny 2023 Corporatiu

ASOCEX constitueix una Comissió de Digitalització dels OCEX

Ana Helguera Líbano, presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, nova presidenta de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmic

València, 27 de juny de 2023.- La Conferència de presidents d'ASOCEX, de la qual forma part el síndic major, Vicent Cucarella, ha aprovat aquest matí a Madrid la constitució de la Comissió de Digitalització dels OCEX. El seu objectiu és conjuminar els esforços dels òrgans de control extern autonòmics en l'adaptació, al nou entorn, de les estructures i els procediments de les institucions, les eines de fiscalització i les normes i guies tècniques.

Entre les funcions d'aquesta nova comissió estarà la d'informar i assessorar la Conferència de presidents sobre les tecnologies de la informació, la ciberseguretat, l'aplicació i desenvolupaments de l'administració electrònica i l'accés als serveis digitals de l'Administració General d'Estat, entre altres qüestions. També proposarà l'adopció d'acords en eixes matèries, incloent-hi els relatius al compliment de les diferents obligacions normatives i els que suposen la incorporació, el manteniment o el desenvolupament de noves eines i aplicacions. La comissió també serà l'encarregada de canalitzar la col·laboració amb el Tribunal de Comptes i amb altres institucions de control extern, entitats i organismes amb interessos comuns. En aquest sentit, durant la reunió es va informar de la celebració de les II Jornades de Tecnologia i Administració Electrònica en les ICEX, que tindran lloc els pròxims 5 i 6 d'octubre a Oviedo (Astúries).

Els màxims representants dels OCEX van donar, a més, el vistiplau als comptes de 2022. Al seu torn, també es va produir el canvi anual en la Junta Directiva de l'associació. Durant els pròxims mesos, Ana Helguera Líbano, presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, serà la presidenta d'ASOCEX, recollint així el testimoni de mans del conselleiro maior del Consell de Contas de Galícia, José Antonio Redondo López.

L'ordre del dia va incloure la reactivació de la comissió de formació d'ASOCEX, que estarà presidida per Roberto Fernández Llera, síndic major de la Sindicatura de Comptes del Principat d'Astúries; el seguiment de les fiscalitzacions relatives a eficiència energètica i digitalització en Educació, així com l'informe sobre l'activitat de la representant d'ASOCEX en la Comissió de Normes d'Auditoria del Sector Públic.