Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963876400 - Fax +34963876419 - sindicom@gva.es