La conferència de presidents d’Asocex adopta importants acords a Oviedo 

* S’aproven noves guies pràctiques de fiscalització, incloent-ne dues sobre ciberseguretat, seguretat de la informació i auditoria externa

* També ix avant el pressupost d’Asocex per a 2018

28 de novembre de 2017. Aquest dilluns s’ha realitzat a Oviedo una nova Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (Asocex), a la seu de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. En representació de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, ha participat el síndic major Vicent Cucarella Tormo.

En la reunió han sigut aprovades tres noves guies pràctiques de fiscalització en matèria de comunicació de les qüestions clau en l’informe d’auditoria i sobre ciberseguretat, seguretat de la informació i auditoria externa. Aquestes guies són documents tècnics que adapten a les característiques dels òrgans de control extern el que disposen les Normes Internacionals d’Auditoria (NIA) i les Normes Internacionals de les Entitats Fiscalitzadores Superiors (ISSAI, per les seues sigles en anglès), tenint en compte també determinades disposicions del Tribunal de Comptes. Totes aquestes guies estan publicades en la nostra pàgina www.sindicom.gva.es en el Manual de fiscalització.

En un altre punt, en la reunió es van analitzar els contactes mantinguts i les perspectives de treball entre l’Asocex i el Consell General de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (Cosital). És de sobres coneguda —i també forma part del patrimoni tècnic de la fiscalització—, la necessària col·laboració entre el control intern i el control extern per a millorar el control dels fons públics. Finalment, la Conferència de Presidents també ha aprovat el pressupost d’Asocex per a 2018.

Després d’una dècada de col·laboració, l’Asocex es va constituir en juny de 2015 a fi de fomentar els mecanismes de cooperació, impulsar la coordinació amb el Tribunal de Comptes i contribuir a millorar la transparència i el control eficaç de les finances públiques. El portal www.asocex.es integra i amplia continguts comuns, entre els quals es troba la revista Auditoria Pública i el Boletín OCEX, amb tots els seus números publicats.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es