La Sindicatura de Comptes realitza una auditoria sobre la gestió de les ITV a la Comunitat Valenciana 


València, 28 de juliol. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha presentat l’auditoria operativa sobre l'explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana entre els anys 1997 a 2015.

L’Informe s’estructura al voltant de quatre objectius d’anàlisi, relacionats amb: el model d’explotació escollit i el control exercit, les proves realitzades en les estacions d’ITV, les tarifes aplicades i els factors que podrien influir sobre els diferents models de gestió.

En relació amb el model d'explotació i amb el control exercit per la Generalitat en la prestació del servei cal destacar que el model d’explotació en règim de concessió administrativa és el més utilitzat a les comunitats autònomes.

L'auditoria indica que no consten projectes, estudis o informes que avalen la decisió presa sobre l'elecció del model de gestió i que tampoc hi ha en el contracte de concessió unes clàusules sobre els criteris i indicadors de resultats ni sobre el seu sistema d'avaluació. Açò dificulta l'anàlisi i seguiment permanent de l'execució del servei que presten.

L’Informe de la Sindicatura arreplega que el model de gestió de les ITV no incrementa el deute públic, redueix la despesa de personal i obté ingressos tant en el moment de la signatura del contracte com de manera periòdica pels cànons i arrendaments anuals.

L'Informe assenyala que la Generalitat ha deixat d'ingressar 1,7 milions d'euros perquè no es va preveure l’actualització de l'import de l'arrendament per l'ús de les seues instal·lacions.

Des de l'any 1998 els concessionaris han invertit 18,8 milions d'euros en les ITV (xifra molt superior a la que especifica el contracte) i s'ha produït un 55% d'increment de les línies d'inspecció, fins arribar a les 104 actuals a la Comunitat, amb un increment del 75% en les inspeccions realitzades.

La Sindicatura ha observat que es produeix un 8% de rebuig de vehicles en la primera inspecció, una taxa per davall de la mitjana de l'Estat.

En un altre punt de l'Informe s’explica que les proves que realitzen les estacions s'ajusten a l'establit en la normativa i en els plecs i compleixen els estàndards de qualitat exigibles, tenint en compte que des de 2004 la prova d’emissió sonora per a tot tipus de vehicle sols és obligatòria a la Comunitat Valenciana.

Les tarifes que apliquen les ITV són les fixades i aprovades pel Consell i el valor mitjà de la tarifa és superior en un 2% al de la resta de l'Estat i d'un 12% a un 13% superiors en les que s'apliquen als turismes dièsel i en vehicles de mercaderies de fins a 3.500 kg.

El marge unitari mitjà per inspecció és de 8,60 euros, el que representa un benefici significatiu per als concessionaris. La Sindicatura recorda que les tarifes han de fixar-se d'acord amb estudis econòmics-financers i han de mantenir l'equilibri financer de la concessió.

El document explica que cal analitzar els diversos factors per a prendre una decisió sobre el model o models de gestió d'ITV que millor s'adapten a la Comunitat Valenciana. Entre els factors que podrien influir sobre els diversos models de gestió de la ITV, la Sindicatura destaca que s'ha produït un increment del parc mòbil en un 55% entre 1998 i 2015, que el 59% dels cotxes tenia més de 10 anys d'antiguitat en 2015 i que un 15% de vehicles han sigut matriculats a partir de 2011.

Altres motius que han de ser analitzats són que el 76% dels vehicles estan subjectes a realitzar una inspecció anual, l'existència d'un 25% de taxa d'absentisme en la realització d’ITV i que un 7% dels vehicles la realitzen en una altra Comunitat.

Per a qualsevol aclariment o per a més informació, la premsa ha de contactar amb Ramón Pedrosa, de Minister Media, que gestiona la comunicació de la Sindicatura de Comptes, al telèfon 672129922, o en el correu electrònic ramon@ministerofm.com

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es