La Sindicatura de Comptes publica el treball guanyador del X Premi Mestre Racional sobre polítiques pressupostàries 

La Sindicatura de Comptes publica el treball guanyador del X Premi Mestre Racional. La investigació guardonada, “Endeudamiento e inversiones en las haciendas locales valencianas. ¿Existe un ciclo político presupuestario?”, va ser elaborada per Jordi Vila i Vila i aprofundeix en els pressupostos d’una mostra de 147 municipis valencians durant dues dècades. El treball presta especial atenció als determinants de l’endeutament local i la seua relació amb el cicle polític.

El treball guanyador del X Premi Mestre Racional pretén aprofundir en el coneixement de les hisendes d'aquest nivell de govern i ho fa a través de tres estudis empírics.

La primera línia d’investigació analitza l'evolució dels seus pressupostos i de les principals magnituds financeres. Una de les conclusions és que són els ajuntaments xicotets els que mostren els millors resultats de solvència (estalvi net) i de sostenibilitat del deute (deute financer sobre els ingressos).

En la segona línia d’investigació Jordi Vila i Vila constata l'eficàcia dels mecanismes que restringeixen l'accés a les operacions de crèdit. L'anàlisi estadística realitzada revela, en primer lloc, un elevat incompliment de l'obligació de destinar aquesta font de finançament a les despeses d'inversió.

La tercera part del treball guanyador es refereix als determinants de l'endeutament. Per a açò contrasta si condicionants polítics determinen el recurs al crèdit.

A més, un dels principals objectius proposats era contrastar l'existència d'un cicle oportunista de deute motivat pel calendari electoral. L'anàlisi dels gràfics permet concloure que més que un cicle pressupostari oportunista és la durada quadriennal del cicle polític el que marca el seu ritme a l'endeutament i a la inversió.

El Premi Mestre Racional va nàixer en 1995, amb motiu del desè aniversari de la creació de la Sindicatura de Comptes. El XI Premi Mestre Racional va ser convocat el passat mes de setembre. El guardó es resoldrà en 2018 i es lliurarà en el primer trimestre de 2019.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es