Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 d’abril de 2019 

· Tot seguit s’ofereix un resum de l’esmentat Informe.

RESUM

Després de les eleccions a les Corts Valencianes celebrades el 28 d’abril de 2019, la Sindicatura s’ha pronunciat sobre la regularitat dels ingressos i despeses electorals de les formacions polítiques que han obtingut els requisits exigits per a rebre subvencions de la Generalitat. Aquestes eleccions es van celebrar simultàniament amb les eleccions generals, la fiscalització de les quals correspon al Tribunal de Comptes.

Les formacions polítiques subjectes a fiscalització han presentat la documentació corresponent dins del termini establit de 30 dies, llevat de Ciutadans, que ho va fer amb uns dies de retard.

Respecte a algunes formacions, s’han detectat despeses que no corresponen a les eleccions a les Corts Valencianes i que no s’han considerat subvencionables, encara que com que les despeses justificades han sigut superiors no afecten la proposta de subvenció, llevat del cas del PSOE.

Les despeses de publicitat exterior i de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades no han superat els límits establits.

La Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, estableix l’obligació d’informar la Sindicatura de Comptes sobre les prestacions realitzades per les empreses que hagen facturat despeses electorals superiors a 10.000 euros. No obstant això, un proveïdor del Partit Popular, un del PSOE, un de Ciutadans, dos de Compromís i dos d’Unides Podem - EU no han remés aquesta informació.

Les despeses regulars justificades i els imports subvencionables per cada una de les formacions polítiques són els següents:


Partit, federació, coalició o agrupació
Despeses regulars justificades
Import subvencionable
Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)
578.745
578.745
Partit Popular (PP)
698.141
595.076
Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)
566.790
556.323
Coalició Compromís (CC)
564.238
524.822
Vox
22.647
22.647
Coalició Unides Podem - Esquerra Unida (UP-EU)
278.135
251.411

Per veure l'Informe complet feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es