Les entitats locals valencianes acumulen factures pendents d’aplicar al pressupost per 122,8 milions d’euros 

- La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana publica l'Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d'aplicar al pressupost de l'any 2015.

- La Sindicatura destaca la reducció en el volum de despesa extrapressupostària i de reconeixements extrajudicials de crèdit.


València, 13 de març.- L'Informe de fiscalització de les obligacions pendents d'aplicar al pressupost de les entitats locals, corresponent a l'exercici 2015, detalla que aquestes acumulen factures per un total de 122,8 milions d'euros, un 5,4% menys que l’any anterior.

La Sindicatura destaca la millora que suposa l'increment d'entitats que envien informació, unit a la reducció en el volum de despesa extrapressupostària i de reconeixements extrajudicials de crèdit.

Cal destacar que els ajuntaments de València, Alacant, Gandia, Paterna i Elx van registrar durant el 2015 una despesa de més de 65 milions d'euros sense consignació.

Concretament, les quantitats d'obligacions pendents d'aplicar al pressupost són les següents:

- València: 20.157.998 euros.
- Alacant: 18.684.249 euros.
- Gandia: 13.916.426 euros.
- Paterna: 6.599.333 euros.
- Elx: 6.403.180 euros.

En l'elaboració del document, la Sindicatura ha trobat indicis de responsabilitat comptable en els ajuntaments d'Almàssera, Altea, Benassal, Benidorm, Benifaió, Borriol, Gata de Gorgos, Oliva, Ontinyent, un organisme autònom de Benicarló, Teulada, Vilanova de Castelló i Vinaròs.

Aquests indicis han sigut enviats a la Fiscalia del Tribunal de Comptes als efectes que procedeixen

En total, 474 entitats locals han remés la informació requerida per la Sindicatura de Comptes: el 63,4% del total d'entitats del cens de la Institució, 140 més que en l'exercici de 2014.

També va disminuir notablement el volum dels acords de reconeixement extrajudicial de crèdits (un 25,8%). Aquests acords encara representen un import total de 104.031.791 euros i han tingut lloc en 193 entitats locals. València, Alacant, Castelló i Elx representen el 98,3% del total d'aquests acords

BAIX COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE REMETRE INFORMACIÓ

L'informe destaca que encara s’observa un baix compliment de l'obligació de remetre informació per part dels organismes autònoms (tan sols un 16,4% del total), els consorcis (39,3%) i les mancomunitats (47,7%). Respecte als ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants, només n'ha remés informació el 68,9%.

No obstant això, cal destacar que, en l'últim exercici, s'ha incrementat en un 40% el grau de compliment de l'obligació de remetre aquesta informació, pel que fa al període anterior.

L'Informe complet, pot consultar-se en la web de la Sindicatura de Comptes (www.sindicom.gva.es).
Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es