La Sindicatura de Comptes convoca l' XI premi Mestre Racional sobre investigació 

La data límit per a lliurar els treballs conclou el 31 de maig de 2018 i la dotació econòmica és de 7.000 euros

València, 13 de setembre de 2017.- La Sindicatura de Comptes convoca l’XI Premi d’Investigació Mestre Racional, amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell. Els estudis hauran de ser inèdits i versaran sobre un tema d’investigació relacionat amb matèries com la comptabilitat pública, el finançament autonòmic i local, la contractació administrativa, l’auditoria, l’avaluació de polítiques públiques o l‘eficiència en la prestació dels serveis públics, entre molts altres.

Els treballs podran presentar-se en la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana fins al 31 de maig de 2018. Hauran de ser redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat i es referiran al sector públic estatal, autonòmic o local. Es podran presentar tesis doctorals o altres tipus de treballs acadèmics.

El Premi d´Investigació Mestre Racional va nàixer en 1995, amb motiu del desè aniversari de la creació de la Sindicatura de Comptes. El jurat, presidit pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, estarà format per un nombre de cinc membres, inclòs el president, designats pel Consell de la Sindicatura de Comptes entre investigadors, tècnics i personalitats rellevants en les matèries objecte de la present convocatòria.

El guardó es resoldrà en 2018 i es lliurarà en el primer trimestre de 2019. Tindrà una dotació econòmica de 7.000 euros. Si el jurat decidira declarar-lo desert, es podran concedir fins a dos accèssits de 3.500 euros cadascun.

Les bases del concurs poden consultar-se en l’enllaç següent:

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/31/pdf/2017_6979.pdf

NOTA A REDACTORS EN CAP I PERIODISTES
Per a qualsevol aclariment o per a més informació, la premsa ha de contactar amb Ramón Pedrosa, de Minister Media, que gestiona la comunicació de la Sindicatura de Comptes, en el telèfon 672129922, o en el correu electrònic ramon@ministerofm.com

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4 - 46002 València
Tel. +34963869300 - Fax +34963869653 - sindicom@gva.es